Nieuws

Uitslag Verloting programmaboekje de Kaaie !
Uw programmaboekje de Kaaie 2019 – 2020 heeft zoals reeds eerder gemeld een nummer aan de achterzijde van het boekje. We hebben een drietal nummers getrokken en als U het boekje met het juiste nummer kunt overleggen aan Anita Neijt dan hebt U recht op een waardebon van € 50,– te besteden in Philippine naar eigen keuze!

De winnende nummers zijn:
159
493
253

Kijk Uw boekje na en meldt U bij Anita Neijt voor Uw prijs.
Het volgend programmaboekje zullen wij wederom van een nummer voorzien en 3 prijzen beschikbaar stellen!!

Beste huurder/gebruiker van de Kaaie.
 
In haar bestuursvergadering van dinsdag 11 augustus jl. heeft het bestuur van de Kaaie besloten om met ingang van vrijdag 28 augustus a.s. de Kaaie voor activiteiten (onder strikte voorwaarden) opnieuw open te stellen. Deze strikte voorwaarden zijn vastgelegd in het Coronaprotocol “de Kaaie”.
 
Het bestuur heeft de huurders/gebruikers op dinsdag 25 augustus uitgenodigd voor een informatieavond in de Kaaie.

Er gloort weer een herstart van activiteiten maar tegelijkertijd ook de bijbehorende uitdaging om dit binnen ‘de spelregels’ te realiseren.
Dat kunnen we alleen maar samen met respect voor regelgeving en richtlijnen en het elkaar nadrukkelijk aanspreken op ieders verantwoordelijkheid.

Graag ontmoeten we elkaar op de geplande bijeenkomst of ontvangen wij anderszins een bericht.

Tot dan.

Het bestuur van de Kaaie

 

Aan: huurders/gebruikers de Kaaie

                                                                                                                                                     Philippine, 14-05-2020.

Onderwerp: verlenging sluiting de Kaaie i.v.m. Coronavirus.

Beste mensen,

Inmiddels is duidelijk dat het Coronavirus hard om zich heen heeft geslagen en de herstart naar een normaal leven lijkt nog ver van ons verwijderd te zijn.

Allereerst gaat ons medeleven uit naar die families waar men direct door het Coronavirus is getroffen, veel sterkte bij het verwerken van een overlijden of anderszins veel sterkte bij een verder herstel.

Donderdag 19 maart 2020 zijn op last van de Gemeente Terneuzen buurt- en dorpshuizen gesloten tot in 1e instantie 7 april 2020. Op 24 maart heeft de Gemeente Terneuzen deze termijn verlengd tot 1 juni 2020.

Inmiddels zijn er door de Rijksoverheid, op 6 mei 2020, voorschriften afgegeven om middels ‘stap voor stap – wat kan wanneer?’ branches maar ook onderwijs etc. opnieuw (beperkt) open te stellen.

Volgens het informatiecentrum van de Rijksoverheid gelden voor buurthuizen en ontmoetingscentra dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent concreet dat vanaf 1 juni 2020 buurthuizen en ontmoetingscentra weer 30  mensen mogen ontvangen, mits zij:

*          Voorafgaand aan de bijeenkomst checken bij alle aanwezigen of zij verkoudheidsklachten        hebben (zo ja, blijf dan thuis).

*          Zij zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst of altijd in dezelfde vast groep komen.

*          1,5 meter afstand houden in de ruimte.

 

Daarnaast dient de verhuurder (de Kaaie) een zogenaamd Coronaprotocol op te stellen en iedere hurende partij dient deze schriftelijke overeenkomst (voor gezien en akkoord) mede te ondertekenen en zal daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor een veilig ontmoetingscentrum. (op internet zijn al voorbeelden van Coronaprotocollen te vinden.)

Een Coronaprotocol bevat o.a. navolgende onderwerpen:

 1. Algemene RIVM richtlijnen en veiligheidsrisico’s
 2. Spelregels omtrent fysiek contact
 3. Hygiënemaatregelen
 4. Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
 5. Schoonmaak
 6. Toiletruimtes
 7. Regels in en rond het gebouw
 8. Buitenruimtes
 9. Looproutes
 10. Pauzemomenten
 11. Horecamomenten
 12. Wegstuurbeleid
 13. Thuisblijfregels
 14. Kapstokken en jassen

Alle onderwerpen afzonderlijk bevatten een waslijst aan RIVM richtlijnen aangepast voor ons welzijn.

In dit protocol (beperkte opening) wordt er in belangrijke mate vanuit gegaan dat de verhuurder een beheerder in dienst heeft die verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering en toezicht op voornoemde maatregelen.

In onze bestuursvergadering van woensdag 12 mei 2020 hebben we uitvoerig gesproken over de (on)mogelijkheden van een verantwoorde beperkte opstelling per 1 juni a.s.

Na afweging van:

*          bovenstaande adviezen van de Rijksoverheid, KNHM.nl, LSAbewoners.nl en dorpshuizen.nl,

*          de complexe maatregelen vanuit een Coronaprotocol,

*          geen beheerder in dienst voor uitvoering en toezicht op deze complexe       maatregelen,

*          de beperkte activiteiten die in de zomermaanden plaatsvinden,

*          activiteiten die op zich niet kunnen voldoen aan de uitgangspunten, b.v. kaarten,

*          de zorg om de gezondheid van onze kwetsbare ouderen.

 

Heeft het bestuur collectief besloten tot het gesloten houden van de Kaaie tot      1 september 2020.

Wij realiseren ons dat dit voor vele gebruikers en bezoekers van alle activiteiten in ons mooie gemeenschapscentrum opnieuw een teleurstelling zal betekenen na al een periode van inactiviteit.

Wij rekenen op uw begrip en zodra de mogelijkheden aanwezig zijn om verantwoord te kunnen starten zullen wij daar direct op anticiperen.

Bij vragen, bel of mail met één van  de bestuursleden.

Voor nu, blijf gezond en blijf vooral naar elkaar omzien.

Met vriendelijke groet.

Namens alle bestuursleden van de Kaaie

Albert van Leeuwen

 

Nieuws voorjaar 2020, zie deze link