Nieuws

Aan: huurders/gebruikers de Kaaie

                                                                                                                                                     Philippine, 14-05-2020.

Onderwerp: verlenging sluiting de Kaaie i.v.m. Coronavirus.

Beste mensen,

Inmiddels is duidelijk dat het Coronavirus hard om zich heen heeft geslagen en de herstart naar een normaal leven lijkt nog ver van ons verwijderd te zijn.

Allereerst gaat ons medeleven uit naar die families waar men direct door het Coronavirus is getroffen, veel sterkte bij het verwerken van een overlijden of anderszins veel sterkte bij een verder herstel.

Donderdag 19 maart 2020 zijn op last van de Gemeente Terneuzen buurt- en dorpshuizen gesloten tot in 1e instantie 7 april 2020. Op 24 maart heeft de Gemeente Terneuzen deze termijn verlengd tot 1 juni 2020.

Inmiddels zijn er door de Rijksoverheid, op 6 mei 2020, voorschriften afgegeven om middels ‘stap voor stap – wat kan wanneer?’ branches maar ook onderwijs etc. opnieuw (beperkt) open te stellen.

Volgens het informatiecentrum van de Rijksoverheid gelden voor buurthuizen en ontmoetingscentra dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent concreet dat vanaf 1 juni 2020 buurthuizen en ontmoetingscentra weer 30  mensen mogen ontvangen, mits zij:

*          Voorafgaand aan de bijeenkomst checken bij alle aanwezigen of zij verkoudheidsklachten        hebben (zo ja, blijf dan thuis).

*          Zij zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst of altijd in dezelfde vast groep komen.

*          1,5 meter afstand houden in de ruimte.

 

Daarnaast dient de verhuurder (de Kaaie) een zogenaamd Coronaprotocol op te stellen en iedere hurende partij dient deze schriftelijke overeenkomst (voor gezien en akkoord) mede te ondertekenen en zal daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor een veilig ontmoetingscentrum. (op internet zijn al voorbeelden van Coronaprotocollen te vinden.)

Een Coronaprotocol bevat o.a. navolgende onderwerpen:

 1. Algemene RIVM richtlijnen en veiligheidsrisico’s
 2. Spelregels omtrent fysiek contact
 3. Hygiënemaatregelen
 4. Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
 5. Schoonmaak
 6. Toiletruimtes
 7. Regels in en rond het gebouw
 8. Buitenruimtes
 9. Looproutes
 10. Pauzemomenten
 11. Horecamomenten
 12. Wegstuurbeleid
 13. Thuisblijfregels
 14. Kapstokken en jassen

Alle onderwerpen afzonderlijk bevatten een waslijst aan RIVM richtlijnen aangepast voor ons welzijn.

In dit protocol (beperkte opening) wordt er in belangrijke mate vanuit gegaan dat de verhuurder een beheerder in dienst heeft die verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering en toezicht op voornoemde maatregelen.

In onze bestuursvergadering van woensdag 12 mei 2020 hebben we uitvoerig gesproken over de (on)mogelijkheden van een verantwoorde beperkte opstelling per 1 juni a.s.

Na afweging van:

*          bovenstaande adviezen van de Rijksoverheid, KNHM.nl, LSAbewoners.nl en dorpshuizen.nl,

*          de complexe maatregelen vanuit een Coronaprotocol,

*          geen beheerder in dienst voor uitvoering en toezicht op deze complexe       maatregelen,

*          de beperkte activiteiten die in de zomermaanden plaatsvinden,

*          activiteiten die op zich niet kunnen voldoen aan de uitgangspunten, b.v. kaarten,

*          de zorg om de gezondheid van onze kwetsbare ouderen.

 

Heeft het bestuur collectief besloten tot het gesloten houden van de Kaaie tot      1 september 2020.

Wij realiseren ons dat dit voor vele gebruikers en bezoekers van alle activiteiten in ons mooie gemeenschapscentrum opnieuw een teleurstelling zal betekenen na al een periode van inactiviteit.

Wij rekenen op uw begrip en zodra de mogelijkheden aanwezig zijn om verantwoord te kunnen starten zullen wij daar direct op anticiperen.

Bij vragen, bel of mail met één van  de bestuursleden.

Voor nu, blijf gezond en blijf vooral naar elkaar omzien.

Met vriendelijke groet.

Namens alle bestuursleden van de Kaaie

Albert van Leeuwen

 

Koninklijke Onderscheiding.

 

 

 

 

 

 

Met groot genoegen kunnen wij mededelen, dat ons aller Anita Neijt afgelopen vrijdag 24 april is onderscheiden als:

                                         Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op vrijdagmorgen 24 april is Anita gebeld door Burgemeester Jan Lonink en deze heeft haar  melding gemaakt van haar onderscheiding. Vanwege de beperkingen is voor deze manier  van bekendmaking gekozen, waarbij de versierselen op een later tijdstip daadwerkelijk worden uitgereikt.

In petit comité hebben we Anita aan het eind van de middag een bezoek gebracht en een muzikale hulde door enkele leden van St.Cecilia, waarna we, ook op gepaste afstand een toast op haar hebben uitgebracht.

We feliciteren “deze bezige Bij” Anita graag nogmaals van Harte met deze zéér verdiende Koninklijke Onderscheiding.

Mede namens:

EHBO                                                                                                                                                                                            St. Cecilia                                                                                                                                                                                   Bestuur de Kaaie

 

 

Mededeling van uit het bestuur

Beste gebruikers van de Kaaie,

Ineens is alles net even anders…               Iedereen is opgeschrikt door de uitbraak van het Coronavirus en ook het bestuur van de Kaaie heeft hierbij stilgestaan. Wij zullen de Kaaie niet sluiten, maar vragen U als gebruikers van de Kaaie voor uzelf en uw verenigingsleden serieus af te wegen of een bepaalde middag/avond gedurende deze periode moet plaatsvinden.

De grote evenementen (optreden Piet Brakman, Concert St. Cecilia, Omloop van de Braakman en de toneelvoorstellingen) zijn reeds afgelast. Mogen wij u vragen om de richtlijnen van de Gemeente Terneuzen en het RIVM inzake al dan niet bijeenkomen met kleinere groepen in acht te nemen, zodat wij hopelijk in Philippine gevrijwaard blijven van dit virus.

Als uw geplande avond wel doorgaat, adviseer uw leden dan niet te komen indien ze griepachtige verschijnselen hebben. Indien uw activiteit niet doorgaat, laat het ook even weten aan mij, zodat de kachel niet onnodig moet branden. Inmiddels heb ik ook al meerdere afzeggingen gekregen.

Wij als bestuur hopen dat iedereen gezond door deze periode komt en dat de uitbraak spoedig tot stilstand komt.

Met vriendelijke groet,

Anita Neijt

Namens het bestuur van de Kaaie

Warm aanbevolen!!!

2020 Esmoreit brengt ‘Villa Knudde’

Sinds de dood van haar echtgenoot kon Magda Knudde (Christella Penny) het maar niet gewoon worden in dat veel te grote huis. Ze besloot dan ook om de woonst in een gastenpension te transformeren. Samen met haar zus Jenny (Trijs Notte) realiseert ze haar plan… De klandizie draait echter niet als verwacht maar wanneer de welstellende rolstoelpatiënt Mr. Verdonck (Eric Sturms) en zijn privé verpleegster Anna (Liesbeth Loomans) hun intrede doen is Magda vastberaden om het tij te doen keren en de onvriendelijke gast in de watten te leggen. Geen gemakkelijke opdracht wanneer je weet dat er een wulpse Wodkadrinkende Russische kamermeid (Katrien Leys) in dienst is en het klungelige neefje Frankie (Alain Dobbelaere) altijd goed bedoeld wil meehelpen waar hij maar kan… Klusjesman John (Danny Hebberecht) zijn hulp is dan ook meer dan welkom bij de dames en niet alleen om reparaties uit te voeren…

Activiteiten!!!

Kijk eens op de activiteitenkalender voor de komende periode er is van alles te doen en te beleven in de Kaaie. We wensen jullie hierbij alvast heel veel plezier.

Aan-Z berichtje met een aantal foto’s. 

Bij de afgelopen aan-Z bijeenkomst heeft de vereniging stilgestaan dat Joop en Koos hun functie bij het bestuur van aan-Z neerleggen. Omdat Tonia veel vrijwilligerswerk heeft gedaan is zij ook in het zonnetje gezet.

Beste gebruiker van de Kaaie,

Het jaar 2019 ligt achter ons, reden om heel even om te kijken naar het afgelopen jaar. We kunnen vaststellen,  het gebruik van de Kaaie in 2019 wederom is toegenomen. Dat maakt het voor de planning en indeling van de ruimtes er niet makkelijker op, maar Anita Neijt stuurt dit met vaardige hand. De soos voor de jeugd in Philippine is beëindigd, zodat deze ruimte nu is toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.                                                                                            We gaan deze ruimte benoemen als den Luie ‘Oek, we blijven maar in de traditie ! Het gebruik van den Luie ‘Oek  is in overleg binnen het bestuur van de Stichting . 

We hebben weer een prima jaar achter de rug en ook van 2020 willen we een goed jaar maken, maar dat kunnen we alleen met behulp van de gebruikers en bezoekers aan de Kaaie. Voor de gebruikers geldt:  let op de spullen van de Kaaie, ga er netjes mee om en laat na gebruik e.e.a. netjes en schoon achter voor de volgende gebruikers. Op die manier kunnen we de Kaaie in stand houden als ons dorpshuis en dan nog ontkomen we niet om een oproep te doen op medewerking tijdens de “grote schoonmaak” dit jaar op 28 en 29 februari !  Als jullie je bijdrage willen leveren op deze morgens, geef dat dan even door aan Anita Neijt, handjes zijn zeer welkom !

Als bestuur zouden we graag 2 zaken willen regelen in het nieuwe jaar. Ten eerste het aanpassen van de verwarming waarvoor een plan ligt bij de gemeente en op de tweede plaats de tafels welke we in de Kaaie gebruiken. Beide zaken hebben de aandacht en hopen  we in 2020 te kunnen oplossen. Maar mogelijk zijn er ook voor U als gebruiker zaken die onze aandacht vragen, kom ermee voor de dag en wel op:

17 januari 2020, de nieuwjaarsborrel in de Kaaie van 19.30 u tot 22.00 u !

Het bestuur van de Kaaie biedt een drankje en een hapje aan om onder dit genot samen  bij te praten over van alles en nog wat hetgeen ons bezig houdt m.b.t. de Kaaie en daarbuiten en het gezamenlijk succes  “de Kaaie”  te onderstrepen !

Rest ons te kunnen melden, dat de huur van de Kaaie ongewijzigd wordt voortgezet en dit al vanaf de start/ingebruikname van de Kaaie en de “consumaties” als gevolg van prijsstijging een kleine verhoging zal ondergaan.

Wij wensen ieder een goed en gezond 2020  !    

bestuur Stichting Beheer de Kaaie.              

 

St. Nicolaas bezoekt Philippine

Klik op deze link voor de foto’s te bekijken.

 

 

Wilt u op ons stemmen: dan vindt  u  ons  onder de naam  stichting welzijnaccommodatie  Philippine.

E.H.B.O 40 jaar!

 

28 september is er in de Kaaie het 40 jarige jubileum van de EHBO gevierd.
Tijdens de receptie zijn 11 jubilarissen door de EHBO bond onderscheiden.

Namens de EHBO vereniging bedanken we iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan een mooie dag. Dit door er te zijn of te helpen.

Zie voor foto’s de activiteiten kalender kopje EHBO

 

 

Seizoen 2019-2020 in de Kaaie

De boekjes met het activiteitenprogramma voor het nieuwe seizoen 2019/2020 gaan huis aan huis verspreid worden maar in de link hieronder vindt u het boekje ook digitaal.

Activiteitenprogramma 2019/2020

We wensen alle verenigingen en gebruikers van de Kaaie een mooi seizoen.

Het bestuur.

15 juni was de Kaaie een stopplaats in de RIDE FOR THE ROSES.
Vele deelnemers hebben hier genoten van de muziek en versnaperingen. De Orange Band en de Slikmossel zaten hun buiten op te wachten met een vrolijk deuntje. Binnen zorgde de vrijwilligers voor koffie, soep, broodjes en voor wie wilde een biertje. De deelnemers waren hier aan toe na de tocht in de regen. Samen hebben de vrijwilligers er voor gezorgd dat er aan het einde van de dag 1500,00 euro overgemaakt kon worden naar de organisatie van Ride for the Roses. Iedereen die hier aan mee geholpen heeft hartelijk bedankt en de fietsers bedankt voor het stoppen bij de Kaaie.

RIDE FOR THE ROSES

 

15 juni is de Kaaie stopplaats voor de RIDE FOR THE ROSES voor de afstanden 25 en 50 km. De opbrengst van het gebruik in de drank gaat geheel naar KWF kankerbestrijding, dus ook al u niet meedoet met de fiets, juni u in de Kaaie wat komen drinken voor het goede doel.

AED persbericht

Donderdag 18 april is de nieuwe AED overgedragen aan de Kaaie te Philippine.
Het bijzondere is dat deze AED aangeschaft is kunnen worden door eendrachtige samenwerking tussen bestuur van de Kaaie, Cargill Cares Council, Gemeente Terneuzen en de Clubkascampagne van de Rabobank.
Ieder van de partijen heeft gezorgd voor een financiële bijdrage voor deze investering in het belang van alle bezoekers van gemeenschapshuis de Kaaie en de inwoners van de direct aanpalende woonwijken.
Deze AED maakt ook onderdeel uit van het plan Hartveilig Wonen binnen de Gemeente Terneuzen.
Hartveilig Wonen is georganiseerde burenhulp door opgeleide en geregistreerde vrijwilligers die slachtoffers hulp kunnen bieden tot een ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.
Op genoemde datum heeft de officiële overdracht plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van de verschillende partijen aanwezig waren en uiteraard was ook onze lokale EHBO-vereniging vertegenwoordigd.

1 juni organiseert de Dartclub een Kaartmiddag.

De dartclub organiseert een kaartmiddag, aanvang is 14:00 uur en het inschrijven start om 13:00 uur.

Schoonmakers bedankt.

Namens het bestuur iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan het schoonmaken van de Kaaie.

De “inloop” avond van de gebruikers en vrijwilligers was een groot succes,

In samenwerking met de activiteitencommissie aan-Z Philippine hebben we met succes een “inloop” avond gehouden. Eens kijken of we de inloop avond volgend jaar weer tot een succes kunnen maken.

SINTERKLAASFEEST!!!!!!!!

Sinterklaas heeft het bestuur van de Kaaie laten weten dat hij volgend jaar heel graag weer naar Philippine wilt komen.