Nieuws

Aan-Z berichtje met een aantal foto’s. 

Bij de afgelopen aan-Z bijeenkomst heeft de vereniging stilgestaan dat Joop en Koos hun functie bij het bestuur van aan-Z neerleggen. Omdat Tonia veel vrijwilligerswerk heeft gedaan is zij ook in het zonnetje gezet.

Beste gebruiker van de Kaaie,

Het jaar 2019 ligt achter ons, reden om heel even om te kijken naar het afgelopen jaar. We kunnen vaststellen,  het gebruik van de Kaaie in 2019 wederom is toegenomen. Dat maakt het voor de planning en indeling van de ruimtes er niet makkelijker op, maar Anita Neijt stuurt dit met vaardige hand. De soos voor de jeugd in Philippine is beëindigd, zodat deze ruimte nu is toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.                                                                                            We gaan deze ruimte benoemen als den Luie ‘Oek, we blijven maar in de traditie ! Het gebruik van den Luie ‘Oek  is in overleg binnen het bestuur van de Stichting . 

We hebben weer een prima jaar achter de rug en ook van 2020 willen we een goed jaar maken, maar dat kunnen we alleen met behulp van de gebruikers en bezoekers aan de Kaaie. Voor de gebruikers geldt:  let op de spullen van de Kaaie, ga er netjes mee om en laat na gebruik e.e.a. netjes en schoon achter voor de volgende gebruikers. Op die manier kunnen we de Kaaie in stand houden als ons dorpshuis en dan nog ontkomen we niet om een oproep te doen op medewerking tijdens de “grote schoonmaak” dit jaar op 28 en 29 februari !  Als jullie je bijdrage willen leveren op deze morgens, geef dat dan even door aan Anita Neijt, handjes zijn zeer welkom !

Als bestuur zouden we graag 2 zaken willen regelen in het nieuwe jaar. Ten eerste het aanpassen van de verwarming waarvoor een plan ligt bij de gemeente en op de tweede plaats de tafels welke we in de Kaaie gebruiken. Beide zaken hebben de aandacht en hopen  we in 2020 te kunnen oplossen. Maar mogelijk zijn er ook voor U als gebruiker zaken die onze aandacht vragen, kom ermee voor de dag en wel op:

17 januari 2020, de nieuwjaarsborrel in de Kaaie van 19.30 u tot 22.00 u !

Het bestuur van de Kaaie biedt een drankje en een hapje aan om onder dit genot samen  bij te praten over van alles en nog wat hetgeen ons bezig houdt m.b.t. de Kaaie en daarbuiten en het gezamenlijk succes  “de Kaaie”  te onderstrepen !

Rest ons te kunnen melden, dat de huur van de Kaaie ongewijzigd wordt voortgezet en dit al vanaf de start/ingebruikname van de Kaaie en de “consumaties” als gevolg van prijsstijging een kleine verhoging zal ondergaan.

Wij wensen ieder een goed en gezond 2020  !    

bestuur Stichting Beheer de Kaaie.              

 

St. Nicolaas bezoekt Philippine

Klik op deze link voor de foto’s te bekijken.

 

 

Wilt u op ons stemmen: dan vindt  u  ons  onder de naam  stichting welzijnaccommodatie  Philippine.

E.H.B.O 40 jaar!

 

28 september is er in de Kaaie het 40 jarige jubileum van de EHBO gevierd.
Tijdens de receptie zijn 11 jubilarissen door de EHBO bond onderscheiden.

Namens de EHBO vereniging bedanken we iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan een mooie dag. Dit door er te zijn of te helpen.

Zie voor foto’s de activiteiten kalender kopje EHBO

 

 

Seizoen 2019-2020 in de Kaaie

De boekjes met het activiteitenprogramma voor het nieuwe seizoen 2019/2020 gaan huis aan huis verspreid worden maar in de link hieronder vindt u het boekje ook digitaal.

Activiteitenprogramma 2019/2020

We wensen alle verenigingen en gebruikers van de Kaaie een mooi seizoen.

Het bestuur.

15 juni was de Kaaie een stopplaats in de RIDE FOR THE ROSES.
Vele deelnemers hebben hier genoten van de muziek en versnaperingen. De Orange Band en de Slikmossel zaten hun buiten op te wachten met een vrolijk deuntje. Binnen zorgde de vrijwilligers voor koffie, soep, broodjes en voor wie wilde een biertje. De deelnemers waren hier aan toe na de tocht in de regen. Samen hebben de vrijwilligers er voor gezorgd dat er aan het einde van de dag 1500,00 euro overgemaakt kon worden naar de organisatie van Ride for the Roses. Iedereen die hier aan mee geholpen heeft hartelijk bedankt en de fietsers bedankt voor het stoppen bij de Kaaie.

RIDE FOR THE ROSES

 

15 juni is de Kaaie stopplaats voor de RIDE FOR THE ROSES voor de afstanden 25 en 50 km. De opbrengst van het gebruik in de drank gaat geheel naar KWF kankerbestrijding, dus ook al u niet meedoet met de fiets, juni u in de Kaaie wat komen drinken voor het goede doel.

AED persbericht

Donderdag 18 april is de nieuwe AED overgedragen aan de Kaaie te Philippine.
Het bijzondere is dat deze AED aangeschaft is kunnen worden door eendrachtige samenwerking tussen bestuur van de Kaaie, Cargill Cares Council, Gemeente Terneuzen en de Clubkascampagne van de Rabobank.
Ieder van de partijen heeft gezorgd voor een financiële bijdrage voor deze investering in het belang van alle bezoekers van gemeenschapshuis de Kaaie en de inwoners van de direct aanpalende woonwijken.
Deze AED maakt ook onderdeel uit van het plan Hartveilig Wonen binnen de Gemeente Terneuzen.
Hartveilig Wonen is georganiseerde burenhulp door opgeleide en geregistreerde vrijwilligers die slachtoffers hulp kunnen bieden tot een ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.
Op genoemde datum heeft de officiële overdracht plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van de verschillende partijen aanwezig waren en uiteraard was ook onze lokale EHBO-vereniging vertegenwoordigd.

1 juni organiseert de Dartclub een Kaartmiddag.

De dartclub organiseert een kaartmiddag, aanvang is 14:00 uur en het inschrijven start om 13:00 uur.

Schoonmakers bedankt.

Namens het bestuur iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan het schoonmaken van de Kaaie.

De “inloop” avond van de gebruikers en vrijwilligers was een groot succes,

In samenwerking met de activiteitencommissie aan-Z Philippine hebben we met succes een “inloop” avond gehouden. Eens kijken of we de inloop avond volgend jaar weer tot een succes kunnen maken.

SINTERKLAASFEEST!!!!!!!!

Sinterklaas heeft het bestuur van de Kaaie laten weten dat hij volgend jaar heel graag weer naar Philippine wilt komen.