Activiteiten Dorpsraad

Vergadert iedere eerste donderdag van de maand!
Inloop tussen 19.30 en 20.00 uur.

Dorpsraad Philippine heeft als doelstelling de leefbaarheid in de kern te behouden en / of te verbeteren en gevraagd en ongevraagd advies te geven, de ogen en de oren voor de gemeenteraad te zijn.

Secretariaat: Frank Rammeloo (dorpsraadphilippine@gmaill.com)